Tactic

Wybierz jezyk:

Grając w iKNOW, dowiesz się, co wiedzą inni.

Przygotowanie gry

Po rozłożeniu planszy na stole każdy z graczy otrzymuje po jednym pionku iKNOW i iBET wybranego koloru oraz jeden biały żeton.

Umieść swój żeton na pionku iBET.

Reszta żetonów składa się na „bank”, z którego gracze otrzymają żetony i w którym mogą wymieniać 5 białych żetonów na 1 czarny.

Kategorie

Na grę składają się cztery kategorie tematyczne:

niebieskiejLudzie
Pytania o aktorów, muzyków, sportowców, polityków oraz inne wybitne i wpływowe osoby, od zamierzchłej przeszłości, aż po czasy współczesne.

zielonejŚwiat
Pytania o naszą planetę — jej geografię, florę i faunę, a także niektóre wytwory człowieka, np. budynki — jak również najdalsze zakątki Układu Słonecznego.

żółtyKultura
Pytania o rzeczy stworzone przez człowieka: od książek do samochodów, od filmów do albumów, od postaci literackich do firm i zespołów muzycznych.

czerwonaHistoria
Pytania o ważne daty historyczne, festiwale muzyczne, zawody sportowe, ruchy polityczne, religie, zjawiska atmosferyczne, a także minione i aktualne, czasem niemądre, mody.

Pytania

Elementy na karcie:

Pytanie
Podpowiedź za 3 punkty
Podpowiedź za 2 punkty
Podpowiedź za 1 punkt

Odpowiedź

Żetony do gry

Białe żetony o wartości jednego punktu.
Czarne żetony o wartości pięciu punktów.

W trakcie gry można wymieniać białe żetony na czarne.

Zasady gry

1) Kto odpowiada jako pierwszy?

Należy wybrać jednego z graczy, aby pełnił funkcję lektora czytającego pytanie i podpowiedzi w pierwszej rundzie.

Osoba ta nie bierze, w trakcie tej rundy, udziału w rozgrywce.

Następnie należy wybrać kategorię i umieścić w odpowiednim miejscu na planszy specjalny pionek (przeźroczysty pionek kategorii).

Lektor bierze kartę i odczytuje pytanie z wybranej wcześniej kategorii. Musi pamiętać o tym, by na tym etapie NIE przeczytać żadnej podpowiedzi.

Kolejni zawodnicy, zaczynając od gracza siedzącego na lewo od lektora, umieszczają swoje pionki iKNOW na wolnych kwadratowych polach planszy. Są po dwa takie pola dla każdego z trzech poziomów.

Wybrane przez graczy pola określają, po ilu podpowiedziach będą odpowiadać. Jako pierwsza odpowiada zawsze osoba, która umieściła swój pionek iKNOW na najwyżej punktowanym polu.

2) Obstawianie

Teraz każdy gracz — oprócz lektora — wybiera wolne okrągłe pole, na którym umieszcza swój pionek iBET. Osoba, która umieściła pionek iKNOW na najwyżej punktowanym polu, pierwsza dokonuje wyboru.

Gdy przyjdzie twoja kolej, umieść swój pionek iBET przy pionku iKNOW wybranego gracza.

Jeśli sądzisz, że udzieli on poprawnej odpowiedzi, umieść pionek na stronie oznaczonej symbolem „+".

Jeśli jednak myślisz, że się pomyli, połóż pionek na polu oznaczonym symbolem „-".

3) Odpowiedzi na pytania

Lektor zaczyna zawsze od podpowiedzi za trzy punkty, nawet jeśli nikt nie zdecydował się odpowiadać już po pierwszej wskazówce.

Jeśli na danym poziomie nie ma żadnego pionka iKNOW, należy odczytać kolejną podpowiedź.

Jeśli na danym poziomie znajdują się dwa pionki iKNOW, jako pierwszy odpowiada gracz, którego pionek znajduje się wyżej (bliżej poziomu za trzy punkty lub na ostatnim polu planszy).

Odpowiadający gracz zawsze czyni to głośno i upewnia się, że każdy go usłyszał.

Czytający nie wyjawia prawidłowej odpowiedzi, aż do momentu, gdy ostatni gracz udzieli odpowiedzi.

4) Sprawdzanie odpowiedzi

Odpowiedzi sprawdza się, zaczynając od najwyższego poziomu i przyznaje graczom odpowiednią ilość żetonów.

Żetony zdobywa się na dwa sposoby: dzięki poprawnym odpowiedziom oraz poprzez trafne przewidywanie, co do odpowiedzi pozostałych graczy. Natomiast lektor otrzymuje pod koniec każdej rundy dwa białe żetony.

Prawidłowa odpowiedź?
Za poprawną odpowiedź otrzymujemy ilość żetonów przewidzianą dla poziomu, na którym postawiliśmy swój pionek iKNOW.

Za złą odpowiedź nie traci się punktów.

Trafne typowanie
Podczas gry warto obserwować, jak radzą sobie pozostali i wyrobić sobie pogląd, kto jest w czym dobry.

Przewidując trafnie czyjś sukces bądź porażkę, zyskuje się bowiem dodatkowy żeton.

Jeśli jednak nasze przypuszczenie się nie sprawdzi, będziemy musieli jeden żeton oddać do banku. .

Po zakończeniu każdej rundy pionki iKNOW i iBET wracają do graczy.

5) Przygotowania do następnej rundy

Kategorię do następnej rundy wybiera gracz, który jako pierwszy prawidłowo odpowiedział na pytanie.

Osoba ta ustawia pionek kategorii na polu odpowiedniego koloru.

W sytuacji, gdy nikt nie znał dobrej odpowiedzi, pionek kategorii należy przesunąć o jedno pole w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Lektorem każdorazowo zostaje osoba siedząca na lewo od czytającej w poprzedniej rundzie.

Nową rundę rozpoczyna ponowne umieszczenie przez graczy pionków iKNOW na planszy.

6) Zakończenie gry

Gra kończy się, gdy jeden lub więcej graczy zdobędzie co najmniej 20 punktów w postaci żetonów.

Jeśli podczas tej samej rundy więcej graczy osiągnie lub przekroczy 20 punktów, wygrywa ta osoba, która uzyskała w sumie najwięcej punktów.

Ciesz się z iKNOW!