Mölkyn Säännöt

Sisältö : 12 keilaa (numeroitu 1-12), MÖLKKY - heitin, säännöt.

Pelivalmistelut:
Numeroidut keilat asetetaan tiiviiseen muodostelmaan (katso kuva #1). Heittolinja piirretään 3-4 metrin päähän tästä muodostelmasta (katso kuva #2). Pelaajat toimivat vuorotellen pisteiden kirjureina (katso ”Pelin loppu”).

Pelin kulku:

Heittojärjestys:
Ensimmäisessä pelissä heittojärjestys arvotaan. Seuraavissa peleissä heittojärjestys muodostetaan edellisen pelin tulosten perusteella pienimmästä pistemäärästä suurimpaan.

Pelin aloitus:
Ensimmäinen pelaaja heittää MÖLKYN keilamuodostelmaa kohti ja yrittää kaataa keiloja. MÖLKKY heitetään aina alakautta.

Kaatunut keila:
Keilaa ei lasketa kaatuneeksi jos se nojaa toista keilaa tai MÖLKKYÄ vasten. Heiton jälkeen keilat nostetaan takaisin pystyyn siihen paikkaan, mihin ne ovat heiton tuloksena päätyneet.

Pisteiden lasku:
Jos yksi keila kaatuu, pisteet = keilaan kirjoitettu numero. Jos useampi kuin yksi keila kaatuu, pisteet = kaatuneiden keilojen lukumäärä.

Pelin loppu:
Peli päättyy, kun yksi pelaajista saa kerättyä tasan 50 pistettä. Jos pelaaja saa yli 50 pistettä, hänen pistemääränsä lasketaan 25 pisteeseen. Jos pelaaja jää ilman tulosta kolmella peräkkäisellä heittokierroksella, hän putoaa pelistä ja toimii pisteiden kirjurina.