Etusivu > TACTIC Info > Pelikehittäjille
PELIESITTELYT

Tactic Games Oy voi julkaista tietyn määrän pelejä joka vuosi. Tarkoituksenamme on julkaista sellaiset pelit, jotka ovat asiakaskyselyiden ja yhteydenottojen perusteella menestyjiä, joten olemme luonnollisesti hyvin valikoivia, mitä me aiomme julkaista. Tuotesuunnitteluosastolle saapuu vuosittain satoja peli-ideoita, joista suurimman osan joudumme hylkäämään. Ei välttämättä sen takia, että ideat olisivat huonoja, vaan sen takia, että ideat eivät sovi meidän asettamiin kriteereihin.

Sinulla saattaa olla hyvä peli-idea, prototyyppi tai valmis peli, joka sopii Tactic Games Oy:n kriteereihin. Voit tarjota keksimäsi idean suoraan nettisivujen kautta Tactic Games Oy:lle

Ensimmäiseksi, ennen peli-ideasi esittelyä, tutustu kriteereihin, joita me käytämme arvioitaessa mahdollisia potentiaalisia pelejä. Pelisi ei tarvitse täyttää kaikkia kriteereitä, mutta sinulla on paremmat mahdollisuudet, jos huomaat useamman kriteerin täyttyvän. Kriteerien tarkoituksena on auttaa sinua tekemään päätöksen siitä, lähetätkö peli-ideasi meille.

Toiseksi sinun tulee hyväksyä peliesittelysopimus ja täyttää peliesittelylomake. Peliesittelylomakkeessa sinun tulee antaa informaatiota sinusta ja pelistäsi. Älä lähetä tässä vaiheessa peliä. Esittelemäsi idea saapuu tuotesuunnittelun ideapankkiin, josta se siirtyy arvioitavaksi. Arvioituamme peliesittelylomakkeessa antamasi tiedot, otamme yhteyttä jatkotoimenpiteistä noin 1-3 kuukauden kuluessa peliesittelylomakkeen saapumisesta. Lähetettyäsi peliesittelylomakkeen, saat välittömästi varmistuksen siitä, että lomake on saapunut meille.

Kolmanneksi, jos sinun antamasi tiedot peli-ideastasi ovat sellaiset, että haluamme nähdä lisää, pyydämme sinua lähettämään pelin tarkempaa arviointia varten meille. Lisäksi sinun tulee liittää pelisi mukaan mallipelilähete allekirjoitettuna.

Lopulta, jos tulemme siihen päätöksen, että peli pitää ehdottomasti julkaista ja saamme sopimuksen aikaan, siirrymme tuotantoon. Tämän jälkeen toivomme molempien osapuolten kannalta onnea ja menestystä pelille!

PELIKRITEERIT

Peli-ideasi ei tarvitse täyttää kaikkia käyttämiämme arviointikriteereitä, mutta mitä lähempänä peli-ideasi on kriteereitä, sitä todennäköisemmin se herättää meissä kiinnostusta. Yritä suunnitella peli useamman kriteerin suuntaiseksi.

Peli-idean uutuusarvo
Meille tarjottujen ideoiden tulisi olla uutuusarvoltaan mahdollisimman tuoreita. Tarkoittaen, ettei keksijällä ole tietoa markkinoilla jo olevista, muista vastaavista peleistä.

Halu pelata uudestaan
Pelin pitäisi olla hauska ja kiinnittää pelaajien täyden huomion. Testatessamme peliä kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, kuinka paljon haluamme pelata peliä yhä uudestaan ja uudestaan. Mikäli testiryhmästä suurin osa haluaa pelata peliä uudestaan, tämä kriteeri täyttyy.

Yksinoikeus pelin valmistamiseen
Haluamme, että meille esitellyt pelit ovat sellaisia, joita ei ole esitelty muille pelinvalmistajille, ja sellaisia, joiden valmistamiseen ja myyntiin me saamme yksinoikeuden.

Potentiaalinen menestyjä
Jotta voimme taata sinulle ja meille taloudellista hyötyä, tuomme joka vuosi markkinoille pelejä, jotka toivomme olevan potentiaalisia menestyjiä asiakkaiden keskuudessa.

Selvät ja loogiset säännöt
Perusedellytys pelille on sääntöjen yksinkertaisuus ja loogisuus. Peliä pelaavien kesken ei saa syntyä tulkintaristiriitoja siitä, mitä säännöissä tarkoitetaan.

Peliosat
Pelin osien tulee olla suunnitellut niin, että ne sopivat massatuotantoon, eivätkä ole rakenteeltaan monimutkaisia tai tuotantokustannuksia ajatellen mahdottomia toteuttaa.

PELIESITTELYSOPIMUS

Ennen peli-idean/pelin esittelemistä olen tutustunut Tactic Games Oy:n pelikriteereihin ja hyväksyn seuraavat ehdot:

Vakuutan olevani peli-idean/pelin omistaja tai minulla on sen esittelemiseen oikeudenomistajan myöntämä lupa. En ole esitellyt peli-ideaa/peliä aikaisemmin kenellekään, joten se on vain minun tiedossa.

Pidän Tactic Games Oy:n poissa seurauksista, joissa syytetään idean tai muun toimittamani materiaalin kopioinnista, lainauksesta, oikeudettomasta hallinnasta tai käyttämisestä.

HYVÄKSYN    EN HYVÄKSY

Hyväksymällä tämän sopimuksen, sitoudut edellä olleisiin ehtoihin ja siirryt automaattisesti peliesittelykaavakkeen täyttöön.

Mallipelilähete

  Lapsille
No such file or directory